המלצות לצמצום פערים כלכליים בקיבוצי התנועה - סיכום עבודת צוות ראשי אגפים
ENGLISH
המלצות לצמצום פערים כלכליים בקיבוצי התנועה - סיכום עבודת צוות ראשי אגפים

21.10.2007

 

1.      התנועה מודעת לתופעה השלילית של הגדלת פערים בחברה הישראלית, ומשוכנעת שיש להקטינם תוך התחשבות במציאות במשק הישראלי.

2.      כחלק ממימוש עקרונותיה, התנועה הקיבוצית תפעל לצמצום פערים כלכליים בין קיבוצי התנועה ובין החברים לבין עצמם.

3.      בקיבוצים פנימה, התנועה תעמוד על מימוש פרק "הערבות ההדדית" המחייבת, כפי שהוחלט במועצת התנועה ומופיע "בתקנות הסיווג".

4.      צמצום הפערים בקיבוץ מוצע שיעשה, בין היתר, ע"י שימוש בכלים של מיסוי פרוגרסיבי ו"רשת הביטחון" לחבר, ושמירה על שוויון מהותי בתחומי יסוד כגון בריאות וחינוך.

5.      מוצע שהקיבוץ יביא לידיעת החברים אחת לשנה, ברגישות הראויה, את מבנה ורמות ההשתכרות בקיבוץ.

 

רשם: עמרי כנען