יד טבנקין, המרכז המחקרי, הרעיוני והתיעודי של התנועה הקיבוצית, הוא עמותה רשומה שמטרותיה הן לשמר את הזיכרון ההיסטורי של התנועה הקיבוצית ולחקור את קורותיה בעבר ובהווה.
בבית יד טבנקין נמצאים
ארכיון יד טבנקין, וכן ספריית עיון ומחקר.
המרכז עוסק במחקר וב
הוצאה לאור ומקיים ימי עיון, כנסים וסמינרים.
טל: 03-5344458  פקס: 03-5346376

דוא"ל: yadtabmaz@bezeqint.net

מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט