הזמנה ליום עיון על מקומו של הקיבוץ בפוליטיה: 'לא יוכלו בלעדינו!'?
ENGLISH

 

לפתיחת ההזמנה בקובץ פידיאף - לחצו כאן