תערוכה חדשה במוזיאון למורשת החלוציות (מוזיאון פרטי)
ENGLISH

תערוכה חדשה במוזיאון למורשת החלוציות (מוזיאון פרטי)

יצחק טבנקין "איש חזון ומעש" תחנות במפעל חייו של יצחק טבנקין לציון 40 שנה ליד טבנקין ומאה שנה לעלייתו לארץ

פרטרט של טבנקין בזמן הפלמ"ח 1946
השליחות אחרי המלחמה - השבת בשחורה
טבנקין עם ניניו
יצחק טבנקין - גליון פותח