הכנס השנתי מציין 100 שנה לעלייתו של טבנקין ו-40 שנה ליד טבנקין
ENGLISH