הזמנה לכנס העיון השנתי ע'ש טבנקין, 'משמעות השליחות - אז והיום'
ENGLISH