חדש בארכיון יד טבנקין
ENGLISH
חדש בארכיון יד טבנקין

במיזם ראשון מסוגו בארץ הועלו הארכיונים המרכזיים של התנועה לרשת. לציון יובל ה-100 לקיבוץ, מתאפשר לכם, ציבור המתעניינים והחוקרים, לחפש ולאחזר מידע מכלל הארכיונים השותפים באתר, ביחד ולחוד. ממשק החיפוש העומד לרשותכם מאפשר הן חיפוש מאוחד מהיר בכל הארכיונים בו זמנית, בכל נושא, או חיפוש ייעודי בסיסי/מהיר או מתקדם/מורכב, באחד מהקטלוגים הזמינים באתר.

מיזם רשת זה קם ביוזמתם של הארכיונים המרכזיים של התנועה הקיבוצית: יד טבנקין (אפעל).  ויד יערי ומורשת (גבעת חביבה) יוזמיו, שותפיו ותומכיו של פרויקט זה רואים חשיבות רבה לכך שמידע שעד כה היה זמין לציבור המצומצם של פוקדי הארכיונים בלבד, ייפתח למעגלים רחבים של הציבור, יגשר על מרחקים וחסמים פיזיים וגיאוגרפיים, ויהיה זמין לשירות קשת רחבה של שימושים כגון עבודות שורשים, עבודות חקר, מחקר אקדמי וספרותי, פעילות תנועות הנוער, פעילויות תרבות וחינוך וכיוצא בזה.

הקמת רשת הארכיונים החלוצית התאפשרה הודות לתמיכתה הנדיבה של קרן פרטית אשר מצאה לנכון לציין את יובל ה-100 לקיבוץ באמצעות הנגשת מורשת הקיבוץ לכלל הציבור בישראל ומחוצה לה. זהו מיזם "צומח" מיועד להוסיף אליו בשלביו הבאים, ככל שיתאפשר, ארכיונים נוספים מהתנועה הקיבוצית וההתיישבות העובדת בכלל, אשר יתממשקו לפלטפורמה הטכנולוגית שבבסיסו (
IDEA@Arc של חברת אידאה).


שותפי המיזם הנוכחיים הינם:

ארכיון יד טבנקין – מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית המאגד בין השאר את הארכיונים ההיסטוריים של "הקיבוץ המאוחד", "איחוד הקבוצות והקיבוצים", "התנועה הקיבוצית המאוחדת" (תק"ם), הארכיון הפעיל של "התנועה הקיבוצית" (תק"צ), ארכיוני תנועות הנוער בארץ ובחו"ל של "המחנות העולים", "הנוער העובד והלומד", "הצופים", "הבונים דרור", "החלוץ למרחב", ארכיונים של תנועות פוליטיות שהיו קשורות עם הקיבוץ המאוחד, ארכיונים אישיים רבים, אוספי עלוני קיבוצים, כרזות, תצלומים, קלטות אודיו ווידאו, דגלים ומוצגים, תיעוד בעל פה, אוסף כוח המגן העברי ועוד.

 

מרכז החקר והתיעוד של השומר הצעיר יד יערי הכולל בין השאר את האוספים הבאים: ארכיון השומר הצעיר בארץ ובגולה, הקיבוץ הארצי, מפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם), מפלגת מר"צ, "שלום עכשיו", ארכיון "על המשמר", מועדון "צוותא", מרכזי גבעת חביבה, הוצאת ספרית פועלים, אוספי צלמי ואמני התנועה הקיבוצית, תולדות קיבוצים, ארכיונים אישיים רבים, עדויות בע"פ, אוספים ויזואלים ואודיו-ויזואלים רבים ועוד.


 מכון שיטים – מכון החגים הקיבוצי שבין מטרותיו לאסוף, לשמור ולקטלג את ביטויי הפעילות של אירועי החגים וכן מחזור חיי אדם בקיבוץ בשלוש מסגרות: במערכת החינוך, במערכת קיבוץ קהילה, במשפחה. לעקוב ולאגור את הניסיון הקיבוצי שהתהווה בכל קיבוץ להביא לכדי מכנה משותף את נוהגיו ותכניו של כל חג ולהעבירם אל פעילי התרבות והחג וחוזר חלילה: מהקיבוץ היחיד אל הארכיון וממנו בהעשרה מצטברת אל הקיבוצים. תהליך זה נעשה באמצעות סמינרים וימי עיון ופירסום ילקוטי-חגים. בין מדורי הארכיון: חגים ומועדים, מחזור החיים, תרבות וחברה, פנאי

 

מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' הכולל בין אוספיו מסמכים מקוריים, תעודות, תצלומים וחפצים שונים מתקופת השואה ומלחמת העולם השנייה בכלל ואת ארכיון תנועת "השומר הצעיר" בתקופת המלחמה והשואה בפרט.


לתשומת ליבכם: הגופים השותפים למיזם זה נקטו בכל הצעדים המתבקשים כדי למנוע העלאתם לרשת של חומרים שחשיפתם עלולה להיות בעייתית או פוגעת. במידה ומי מכם עדיין מרגיש נפגע מפריטים להם נחשף במהלך החיפושים באתר הוא מוזמן להתקשר לטלפונים הבאים ופנייתו תטופל בהתאם:

יד יערי - 04-6309232

 

יד טבנקין - 03-5352103

 

מכון שיטים - 04-6536344

 

מורשת - 04-6309266

 

להעברת משוב על האתר ומימשק החיפוש ולבירור פרטים על הצטרפות למיזם אנא צרו קשר באמצעות מספרי הטלפון למעלה או באמצעות כתובות הדוא"ל המופיעות באתרי: יד יערי , ויד טבנקין

כניסה לממשק החיפוש - לחץ כאן