הזמנה לסרט 'שדה האפונים הירוקות' בסמינר אפעל ב-13/9
ENGLISH