יד טבנקין - מלגות עידוד לשנת תש'ע לעבודות מחקר ועיון
ENGLISH
 

יד טבנקין

 

מילגות עידוד לשנת תש"ע

 

 

קרן המילגות של יד טבנקין תעניק בתש"ע מילגות עידוד בסך 1,000$ (בשקלים) כל אחת,

 

לעבודות מחקר ועיון בנושאים הבאים:

 

×       קיבוץ והתיישבות

×       תנועת העבודה היהודית בארץ ובגולה

×       עלייה וקליטה

×       הגות חברתית

×       מפעלי התנדבות וסולידריות חברתית

×       חינוך (האספקטים החברתיים)

×       ביטחון ושלום

 

המילגות ייקבעו ע"י ועדה משותפת ליד טבנקין ולאוניברסיטת ת"א.

המילגות מיועדות לעבודות מחקר בלבד של תלמידי תואר שני או שלישי ושל חוקרים עצמאיים.

 

בקשות יש להגיש עד י"ד בטבת תש"ע 31.12.09

יש להוריד את טפסי הבקשה באתר: www.yadtabenkin.org.il

 

לשאלות בלבד ניתן לפנות אל: עדי שבתאי - ועדת המילגות,  יד טבנקין,

היסמין 1 רמת אפעל 52960, טל' 03-5344458, פקס. 03-5346376