קיבוץ ואמונה - יום עיון לרגל צאת הספר: "באמונתם יחיו - המושבות ההוטריות בצפון אמריקה 1874-2006
ENGLISH