הקואופרטיב כדרך לשינוי ולהתחדשות מה למדנו במונדרגון ומה ראוי ליישום אצלנו? - סמינר אפעל ביום רביעי, כ' בטבת תשס"ז, 10.1.07
ENGLISH
 

המרכז ללימודי קואופרציה

                                                                                               

 

הקואופרטיב כדרך לשינוי ולהתחדשות

מה למדנו במונדרגון ומה ראוי ליישום אצלנו?

 

סמינר אפעל ביום רביעי, כ' בטבת תשס"ז, 10.1.07.

 

סדר היום:

 

8:30    הרשמה וכיבוד.

 

9:00    דברי פתיחה:             אמציה רייז, רייפי גולדמן (צוות ההיגוי)

            דברי ברכה:                גברי בר גיל, מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

9:15     מושב א': הקואופרטיב כדרך רלוונטית ועדכנית לפתרון בעיותינו היום ובעתיד.

1.      הקואופרציה בעולם ובארצנו  - ד"ר יהודה פז

2.      ההיגד השיתופי הישראלי: שלל הזדמנויות- עו"ד כרמית דורון

 

10:15  מושב ב':   שיתופי פעולה בתחומי החקלאות

1.      יובל אורן - "מילואות" - האינטגרציה בענף הלול כדגם.

2.      דיאנה בוגוסלבסקי - משקי עמק הירדן - שותפויות אזוריות.

                 

11:00            הפסקת קפה

 

11:15  מושב ג': השיכון בישובינו, השכונה הקהילתית, יישום שת"פ קואופרטיבי

1.      איציק באדר - "גרנות".

2.      אלישע שפירא - הזרם השיתופי.

 

12:15  מושב ד':  איגום משאבים כלכליים / כספיים (תנועתיים, אזוריים)

1.      אחיק בר-לוי - ארגון משקי הגליל העליון.

2.       עמוס רבין - איגוד התעשייה הקיבוצית.

 

 

13:30 - 14:00     סיום משוער + כריכים ומשקה.

 

הנחייה:            רוני בוכמן, אילנה לפידות (צוות ההיגוי).

 

 

יום פורה ומהנה!