המנהלים החדשים, הקיבוץ על דרך אחרת - ספר חדש של מנחם טופול
ENGLISH

המנהלים החדשים