תנועות הנוער מאמל"ט בתנועה הקיבוצית - כנס העיון השנתי ע"ש יצחק טבנקין
ENGLISH

תנועות הנוער מאמל"ט בתנועה הקיבוצית

כנס העיון השנתי ע"ש יצחק טבנקין

 

הכנס השנתי לזכר טבנקין הוקדש הפעם להשקת ספרו של שלמה בר גיל: "בראשית היה חלום".  הכנס נפתח בחלוקת מלגות יד טבנקין לש' 2004 והנחתה אותו פרופ' חוה טבנקין.

 

ד"ר חיים זליגמן דיבר על טבנקין כקולט עלייה. לטבנקין היה חוש סיסמוגרפי - הוא חש בהזדמנות לקלוט אנשים ערב המלחמה. קבוצת "חירות" היתה ערוב של עולים מגרמניה יחד עם עולי רוסיה ואוקראינה. השליחות לגולה היתה בשבילו מרכז עבודתו, כשהשיא היה ביציאתו לגולה אחלרי המלחמה, ב- 1946.

 

פרופ' הנרי ניר דיבר על מקומן של תנועות הנוער בהתפתחות התנועה הקיבוצית. ללא תנועות הנוער - לא היתה קיימת התנועה הקיבוצית. ההשלמות היו סם חיים לקיבוצים. אין היום קיבוץ ללא בוגרי תנועות הנוער או בניהם.


דבורה שכנר

דבורה שכנר הביאה עדות אישית של חלוצה מאמל"ט ותיארה את קשיי הקליטה בקיבוץ ואת הקשיים של אם צעירה לקבל את ה"משמעת" וההוראות של מטפלת התינוקות, בשיטות הטיפול הנוקשות דאז. ספרו של שלמה כתוב מנקודת המבט העכשווית ומתאר איך התקבלה העלייה הגדולה מדרום אמריקה בישראל ובקיבוצים. זוהי היסטוריה אינטימית של שבט, של משפחה. חסר לה בספר הסיפור על אנשי סנה הלטינו-אמריקנים. בקיבוץ גזית, באסיפה שניהל אותה חזן, הוצאו מהקיבוץ 18 חברים שנתפסו לתורתו של משה סנה.

 

בחלק המרגש  של הכנס ברכו בני המשפחה - הבת והנכד, את שלמה בר גיל לרגל הוצאת הספר. שלמה הודה למברכיו ודיבר על "ימי נגבה" כמערכה מרכזית, שבה רבים מהלוחמים היו יוצאי אמל"ט. אותם חבר'ה שלחמו התווכחו שבוע לפני הקרב אם להשלים יישוב קיים או להקים יישוב חדש. בחינוך של תנועת הנוער נתן להם את הכוח להילחם ולחלום על עולם יפה יותר. התרומה העיקרית של גרעיני התנועה מהשוה"צ ודרור הייתה בכך שהם הצילו יישובים של שארית הפליטה. ההשלמות הצליחו להציל קיבוצים. אם הייתה זו טעות להקים קיבוצים לטינו-אמריחקנים - זה נושא לויכוח. מכל מקום, בוגרי תנועות הנוער הצליחו, חד משמעית, להגשים את מטרות התנועה.