ENGLISH

תצוגות ותערוכות

מרכז התערוכות והתצוגות הוא נדבך נוסף במימוש ייעודו של יד טבנקין כמקום המשמר וחוקר תהליכים שהתרחשו בעבר ויש להם השלכות על ההווה והעתיד.

התערוכות מבוססות על אוספי ארכיון יד טבנקין וארכיוני קיבוצים ומטרתם לחשוף את סיפורו של  הקיבוץ וההתיישבות במתודות ובאמצעים מוזיאליים.

רציונל הפעילות במרכז התערוכות היא יצירת תערוכות המציפות נושאים תרבותיים וחברתיים וייצוגם באמצעים אמנותיים המעוררים שיח ודיון אקטואליים.

 

תערוכות קבע:

100 שנות קיבוץ

יצחק טבנקין - דמותו של מנהיג

 

תערוכות מתחלפות:

השביל הזה מתחיל כאן - צילומיו של עזריה אלון

קלוסובה - סיפורה של חוות הכשרה מיתולוגית, במלאת 90 שנה לקלוסובה ולקיבוץ גבעת השלושה

שמחה המעשה - גזירות הנייר ואיוריה של אראלה הורביץ

זום, מבט מבפנים, מבט מבחוץ - לציון 70 שנה ל-11 הנקודות בנגב

  

שעות פתיחה

 

ימים ב, ג, ד

 

שעות 10:00- 14:00

 

הדרכות עפ"י הזמנה טלפונית: 03-5344458

 

או בדוא"ל: yadtabnaz@bezeqint.net