ENGLISH
צוות הארכיון
· ד"ר אהרן (רוני) עזתי - מנהל:

aharon.azati@yadtabenkin.org.il

 

· רבקה הר זהב - עוזרת מנהל ומזכירת הארכיון

Rivka.Har-Zahav@YadTabenkin.org.il

 

· ד"ר מאשה זולוטרבסקי - מנהלת פרויקטים

Masha.Zol@YadTabenkin.org.il


· יובל רון - מרכז מידע ועיון

yuval.ron@YadTabenkin.org.il


· יעל זמיר - רשמת


· יאיר נתיב - אחראי חדר צילום


· ערן גזית - מינהלה