ENGLISH

חזרה לעבודה

מבחר מפסליו של הפסל דני רפופורט - בן קיבוץ רמת יוחנן

(פתיחה מתוכננת: ינואר 2012)

 

"והיגדת..."

חג הפסח הקיבוצי כפגישה לאין קץ – בין חלוציות ליהדות

אוצרת: דליה קינן

(פתיחה מתוכננת: אפריל 2012)