ENGLISH
ספריית אפעל - יד טבנקין
ספריית אפעל - יד טבנקין נמצאת בבניין יד טבנקין, סמינר אפעל; רח' יסמין 1, רמת אפעל . מיקוד 5296000. טל': 03-5539326
אוספי הספרייה מונים כ-100,000 ספרים וביניהם:
· אוסף ייחודי בהיקפו בנושא הקיבוץ והקומונות בעולם. · אוסף גדול בנושא תנועות נוער, תנועת העבודה, התיישבות בארץ, כוח המגן, הסתדרות, תולדות עם ישראל וארץ ישראל. · ספרות יפה בעברית ובאנגלית. · ספרי יעץ, אנציקלופדיות ומילונים. · ספרי עיון במדעי הרוח וחברה. · עיתונות יומית ישראלית החל משנות ה 20. · 830 כתבי עת בעברית ו-425 בלועזית. · מאגרי מידע.
הספרייה אזורית אפעל - יד טבנקין פתוחה לקהל הרחב
שעות פתיחה: יום א - 10:00 - 18:45 יום ב' - 9:00 -13:00 יום ג' - 9:00 -14:00 יוםד' - 9:00 - 14:00 יום ה' - סגור!! יום ו' - סגור!! מייל: libefal5290@gmail.com