ENGLISH

איסוף קורות חיים של חברי פלמ"ח

עמותת דור הפלמ"ח בשיתוף עם ארכיון הפלמ"ח עורכים בחודשים אלה מפעל רחב היקף של איסוף קורות חיים, מסמכים ופריטים חשובים של חברי פלמ"ח בשנים 1941 – 1949. במסגרת זו אנו פונים לכל חברי הקיבוצים יוצאי הפלמ"ח ולכל הקיבוצים בהם היו מחלקות פלמ"ח במהלך השנים לסייע בידינו ולאתר שמות של חברים אשר אינם מופיעים ברשימת חברי הפלמ"ח המופיעה באתר: www.palmach.org.il . בנוסף, לסייע בידנו לאתר חברי הכשרות וחברים לנשק אשר שמם אינו מצוין. כמו כן נשמח לקבל כל חומר תיעודי, מסמכים, זיכרונות, עבודות שורשים, חוברות זיכרון ודברים דומים הקשורים בשירות בפלמ"ח ו/או קשורים בחברי פלמ"ח, בפעילות יחידות הפלמ"ח בקיבוצים השונים.

 


איש הקשר: אלדד חרובי – מנהל ארכיון הפלמ"ח

טל' נייד: 052-2974616

מייל: harouvi@alonim.org.il

 

כתובת למשלוח דואר:

אלדד חרובי, ארכיון הפלמ"ח,

רח' חיים לבנון 10,

ת.ד. 65080, רמת אביב,

תל אביב 61650.