ENGLISH
הוצאת הספרים
יד טבנקין מקיים מדור עריכה והוצאה לאור המתנהל כהוצאת ספרים לכל דבר.
לחיפוש בקטלוג הספרים
למדור מגיעים כתבי-היד שאושרו בוועדת המחקר של המרכז ועברו קריאה ואישור של קוראים (לקטורים) - כולם מומחים בתחומי המחקר.

לאחר מכן עוברים כתבי היד עריכה קפדנית ואת כל שלבי ההפקה עד היצירה המוגמרת – ספר חדש. יד טבנקין מפרסם את פירות המחקר של חוקריו וכן ספרים של חוקרים חיצוניים בנושאים הרלוונטיים לסדר יומו.

כמו כן מוציא לאור רבעון לענייני חברה "מפנה".לחיפוש בקטלוג הספרים
לרשימת הספרים בקטלוג
לרבעון לענייני חברה "מפנה"