ENGLISH
מחקר עכשווי - פרוייקטים מחקריים בתחום מדעי החברה
צעירים בונים את עתידם
בראשות פרופ' יחזקאל דר (האונ' העברית) וד"ר ארזה אברהמי (אורנים). המחקר הסתיים, פורסמו מספר עבודות (אברהמי, ארזה; קדוש, אבי). כעת נמצא בעריכה ספר מסכם על גיל העלומים בקיבוץ של ימינו.
קיבוצים עירוניים וקבוצות משימתיות/שיתופיות עכשוויות
בראשות פרופ' יובל דרור (אונ' תל-אביב) ובהשתתפות אלי אברהמי, ד"ר דני רוזוליו (מכון לחקר הקיבוץ בחיפה), פרופ' גדעון קרסל (אונ' בן גוריון), ניר מיכאלי, נעמי שמריהו-תור, עידו אלוני, אליהו (צצה) רגב, מוליק בר ועוד.
החוקרים בודקים את התופעה החדשה והמעניינת של התבססותם של הקיבוצים העירוניים והקשר שלהם עם הסביבה, והקומונות שמתפתחות מתוך תנועת הבוגרים של תנועות הנוער מהארץ וגם מחו"ל, חוגי הבחירה של בני הקיבוצים וקבוצות נוספות.
נשיות וגבריות בקיבוץ המשתנה
בראשות ד"ר סילביה ביז'אוי (המכללה למנהל ומכללת בית-ברל). המיזם מבקש להבין את המצב המגדרי בקיבוץ מנקודות מבט מגוונות, ובשיטות מחקר שונות. בין החוקרות, ד"ר ארנה שמר ("מבט נשים על הקיבוץ המשתנה"), ד"ר אראלה למדן ("אבהות בעיני שלושה דורות של אבות בקיבוץ"), גבי אוסם ("נשים בעיצוב החינוך הקיבוצי"), רוסי וגשל ("תקרת הזכוכית בתנועה הקיבוצית"), אביטל אהרוני ("הכחשת הנשיות בציונות והקשר של זהותן ויצירותיהן של אומניות בקיבוץ"), נעמה גזית-חורב ("המשפחה בקיבוץ המשתנה"), רווית אדר ("עבודה ושביעות רצון בקיבוץ המשתנה בהיבט המגדרי"), חגית ברטוב ("המעמד הדתי של האישה בקיבוץ הדתי"), נוגה פריטל ("נשים בפעילות ציבורית"), נעמה חדד-קדם ("בין "גאולה" אישית לבין הדרה והזרה - סיפורי חיים של נשים מזרחיות שנקלטו בשנות ה-50 בקיבוצים") ועוד.
המיזם כולל גם הוצאת סדרת ספרים בנושא, בהם הופיעו "מרים ברץ - דיוקנה של חלוצה", של סמדר סיני, ו-"משתיקה לזעקה לדיבור - שלושה דורות של אימהות בקיבוץ", של אראלה למדן. ספרים נוספים בדרך.
המיזם מלווה בוועדה ציבורית למען קיום והרחבת פעילות עיונית וציבורית, בראשות גב' נוגה בוטנסקי (מכון לבון), ובה פרופ' אראלה פרידמן (אונ' תל אביב), ד"ר סילביה ביז'אוי, גב' רינה ברטל (שדולת הנשים) , גב' סמדר סיני (היחידה לקידום האישה, התנועה הקיבוצית), גב' אילנה לפידות (אפעל) ועוד.
שכונות קהילתיות בקיבוצים
מירה גלס מסכמת את מחקרה על התהליכים החברתיים של יצירה קהילה משותפת עם הרחבת יישובים קיבוציים ע"י שכונות קהילתיות.
נווית בן צור, בהדרכת פרופסור חיה יצחקי (אונ' בר-אילן) נמצאת בשלבים האחרונים של מחקר התזה שלה על עמדות חברי הקיבוץ כלפי השכונה הקהילתית בקיבוצם.
הזהות/יות הקיבוצית/ות המתהווה/ות
הנושא נחקר ע"י פרופ' אליעזר בן רפאל (אונ' תל-אביב) וד"ר מנחם טופל, בהמשך למחקרים ביד טבנקין על השתנות הקיבוץ. המחקר מנתח את תהליך "ועדת הסיווג", את השלכותיה, את היחסים בין החברה הסובבת לקיבוץ ואת הזהות הקיבוצית בעיני חבריו ואחרים.
הון חברתי בקיבוצים
מחקר שבוצע ע"י ד"ר אברהם פווין בסיוע הסוכנות היהודית ופורסם בדו"ח מחקר, נמצא בהרחבת הניתוח והפרשנות לקראת פרסומו כספר מקיף.
קומונות בעולם במחצית השנייה של המאה העשרים
פרופ' יעקב עובד סוקר את ההתהוות וההתפתחות של הקהילות השיתופיות לסוגיהן, על תהליכי הגלובליזציה המאפיינים את הופעתן משנות ה-50 ואילך ועל תהליכי השינויים שפקדו אותן.
מידע ומספרים
שנתון התנועה הקיבוצית - בעריכת ד"ר אברהם פווין. נתונים דמוגרפיים, כלכליים, חברתיים ועוד המעודכנים כל שנה, ופרק מיוחד כל שנה. ב-2003: פרק מגדרי. ב-2004: "ועדת הסיווג".
עבודה סוציאלית בקיבוצים
בראש המחקר עמדה פרופ' חיה יצחקי (אונ' בר-אילן) ועמה איילת מקרוס כדוקטורנטית, וכמסטרנטיות טל טופילסקי, דורית ברפמן וג'ני דוברי. המחקר הסתיים ופורסם סיכומו תחת הכותרת "קהילה במבוך - העובד הסוציאלי בקיבוץ המשתנה". בשיתוף עם השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והסוכנות היהודית התקיימו כנסים אזוריים במכללת ספיר ובמועצה האזורית גליל עליון. מתוכננים כנסים נוספים.