התכנסות מועצת האיגוד השיתופי - החייאה למוסד שהיה רדום זמן רב
ENGLISH
התכנסות מועצת האיגוד השיתופי - החייאה למוסד שהיה רדום זמן רב

 

אילנה לפידות - 26.3.2008

 

 

ביום ג', 18.3.08, התכנסה במשרד התמ"ת בירושלים מועצת האיגוד השיתופי, ביוזמת שר התמ"ת אלי ישי, שהוא גם יו"ר המועצה בתוקף החוק. תפקידיה של מועצת האיגוד השיתופי, עפ"י התקנון הן כדלקמן:

א.      לייעץ לשר התמ"ת בנושאים הקשורים לקואופרציה בישראל.

ב.       לעודד פעולות מחקר והסברה בנושאי קואופרציה. 

 

גוף זה היה רדום במשך שנים ועתה החליט השר אלי ישי להחיות אותו ולהפעילו (ונקווה שכוונותיו רציניות ושגוף זה יהיה משמעותי).  במועצה חברים 45 חברים, ממונים ע"י השר, לפי ההרכב הבא: 15 נציגי תנועות קואופרטיביות, נציג ברית פיקוח, 2 נציגי השלטון המקומי, 2 נציגי המוסדות להשכלה גבוהה, 6 נציגי משרדי ממשלה ונציגי ציבור. החברים נבחרים לכהונה של 4 שנים. ואמנם נכחו במפגש זה ראשי התנועות הקיבוציות והמושביות, מרכז הקואופרציה, משרד רשם האגודות ואנשים הפעילים בנושא האיגוד השיתופי.

 

את הפתיחה החגיגית הזו למועצה השבה לתחייה הנחה רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, שדיבר על התעוררות והתחדשות בתחום האגודות השיתופיות (בש' 2007 נרשמו 125 אגודות שיתופיות חדשות) ועל התקדמות נושא החקיקה המחודשת.  השר אלי ישי ברך את המועצה וד"ר יהודה פז נשא הרצאה על מצב הקואופרציה בעולם, שגשוגה בכל תחומי החיים בארצות המתועשות ובארצות המתפתחות. יהודה הזכיר את  תעודת הזהות הקואופרטיבית של ICA ואת תמיכת ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) בעקרונות ובהתארגנות הקואופרטיבית. המשתתפים קיבלו חומר בכתב על הצעת החוק המעודכנת ועל סוגי האגודות הרשומות (סה"כ קיימות היום  3327 אגודות שיתופיות בארצנו).

 

המועצה מינתה 7 ועדות, שבראש כל אחת מהן עומד חבר המועצה, לנושאים הבאים:

1. ועדה מייעצת בנושאים כלליים                          יו"ר:      יהודה קלימי

2. ועדת תחיקה ותקנות                                                   עו"ד יצחק ברק

3. ועדה לנושא ביקורת חשבונות                                      פרופ' בן-ציון בר-לב

4. ועדה לנושא הליכי התחדשות ויישוב סכסוכים                 פרופ' אליעזר בן-רפאל

5. ועדת מחקרים והסברה                                               ד"ר יהודה פז

6. ועדה לקשרי חוץ                                                         עמוס רבין

7. ועדה למגזר המיעוטים                                                עיסאם חג'אג'רה

 

בגרסת תזכיר החוק שחולקה  (מיום 1.3.08)  נכתב: "רעיון ההתאגדות השיתופית מגלם תפיסת עולם ייחודית ושלמה, המהווה חלופה למשק הוני, בהציעה התארגנות על בסיס של שיתוף שוויוני. יישום עקרונות השיתוף אינו מתמצה ברמה ה"מיקרו-כלכלית" של האגודה הבודדת, אלא עקרונות השיתוף מגלמים בתוכם גם תפיסת עולם "מקרו-כלכלית" של המשק השיתופי הכולל, בו פועלות אגודות שיתופיות ראשוניות, העוסקות כל אחת בתחומים שונים ומסייעות זו לזו, כאשר כולן נעזרות באגודות שיתופיות כוללניות שמטרתן אספקת שירותים מרכזיים לאגודות הראשוניות. כך נוצר מרקם של משק שיתופי כולל, הפועל באופן עצמאי בבחינת "מקרו-קוסמוס" כלכלי, הפועל בהתאם לעקרונות השיתוף".

 

בהצעת החוק יש סעיף מיוחד למועצת האיגוד השיתופי האומר: "מוקמת בזה מועצת ההתאגדות השיתופית שימנה השר ושתהא מוסמכת, בנוסף לשאר תפקידיה לפי חוק זה, לייעץ לשר בנוגע לענייני ההתאגדות השיתופית ובמיוחד בענייני חקיקה, הסברה וחינוך בנושאי ההתאגדות השיתופית, מתן הדרכה וסיוע לאגודות שיתופיות, חקר ההתאגדות השיתופית בישראל, לרבות איסוף ופרסום של נתונים סטטיסטיים על פעולותיה ומצבה, וקשירת קשרים עם מוסדות בינלאומיים למען ההתאגדות השיתופית ועם ארגונים להתאגדות השיתופית בחו"ל".

 

נקווה לראות את המועצה המתחדשת ככלי יעיל שיסייע להתפתחויות ולהתקדמות נושא הקואופרציה בארצנו. לו יהי.