סיכום דיון משותף של מזכירות התנועה הקיבוצית וצוות הקואופרציה וקשרי התנועה עם ICA - מיום 15.4.07
ENGLISH
סיכום דיון משותף של מזכירות התנועה הקיבוצית וצוות הקואופרציה

וקשרי התנועה עם ICA, מיום 15.4.07

 

גברי בר גיל:    

פתח את המפגש, שאמור להציג את ההתפתחויות בתחום קשרינו עם התנועה הקואופרטיבית הבינלאומית ועם מה שקורה בתחום התחדשות הקואופרציה בארצנו וציין שזהו דיון שאינו מחייב החלטות - אלא עדכון בלבד של הצוות הפעיל בנושא זה במה שקורה.

 

אמציה רייז:      

אין בכוונתנו להקים אגף חדש של קואופרציה בתנועה. יש כאן דרך פעולה נכונה לקידום נושאים (דוקא בתקופת השינויים), לשותפויות עם תנועת המושבים, האיחוד החקלאי, מרכז הקואופרציה והיזמות, הקואופרציה הצרכנית, קואופרטיבים שקמים לאחרונה, בעיקר בפריפריה. יש מקום לחיבור של התנועה אל מעגלים בסביבתה.

 

רייפי גולדמן:

חברותנו בברית הקואופרציה הבינלאומית - ICA - פותחת לקיבוצים, לתנועה ולמפעלים האזוריים קשרים עסקיים וחברתיים עם אחת התנועות הגדולות בעולם, המשלבת בין יעדים עסקיים לחברתיים. יש משמעות פנימה לזהות שלנו כקואופרטיב. מסמך העקרונות - "תעודת הזהות" של ICA, היא תעודת הזהות האמיתית של הקואופרטיבים בעולם. הם בודקים עצמם אל מול העקרונות. מסמך זה יכול להוות מכנה משותף לכלל התנועה הקיבוצית. על בסיס זה יש לפעול בתוך התנועה - ברמת הפרט, להתאגדות של יזמים בתחומים שונים. ברמת הקיבוץ - כגון אגודות לשיכון (במקום שיוך). ברמת האזור - מפעלים וארגוני קניות - תופעה קיימת שיש להרחיבה. ברמת התנועה - פיתוח מודלים קואופרטיבים מתאימים. יש להקים צוות פעיל בתנועה שיעסוק בקידום הנושא.

 

עמוס רבין:

נושא הקואופרציה הוא שאלה ערכית, אידאולוגית, הקשורה לא רק לתנועה אלא גם למדינה, לעולם. ישנן שאלות משותפות (כגון מעורבות הון פרטי במערכות השיתופיות). אם נפרק את המערכות המשותפות נשאר ללא כלים. ליצור מחדש את מה שפירקנו - יהיה מסובך. ישנם תהליכים היום שבעוד עשור לא נוכל להתמודד אתם. נוצר פער בין שווי הנכסים בקיבוץ, בעיקר בתעשייה, לבין רווחת הפרט. יש לחץ "עכשווי" לממש נכסים. קו ברור של פירוק המערכות המשותפות. חסרה התייחסות אידאולוגית היום - בקיבוצים, בין המנהלים. בארגונים הקואופרטיביים בעולם דואגים שהמנהלים יהיו מעורבים אידאולוגית. אצלנו - להיפך, מכניסים אנשים חיצוניים, אין קשר לאידאולוגיה. בתאגידים השיתופיים בעולם, גם ב"חברות בנות" לא מכניסים הון פרטי לקואופרטיב, כי זה הורס את הקואופרטיב, בעוד שאנחנו לא יצרנו אינטרס קיבוצי חזק לקיום הקואופרטיב. העסקת רוב של עובדים שכירים בתעשייה מרחיקה את החברים מהאינטרס. המפעל אינו מעניין אותם יותר. עלינו להקים צוות תנועתי ולבנות תוכנית עבודה משותפת, שתדאג ל:

חינוך לערכים.

חיזוק המערכות האזוריות, חילוץ קיבוצים ממצוקה ושיקומם.

חקיקה ברמה הלאומית לחיזוק הקואופרציה.

 

אבי אהרנסון:

רואה בזה חשיבה מחודשת, הסכמות חדשות. לנושא ההרחבות והקשר לקיבוץ - הוקם צוות מיוחד בין-מחלקתי. עלינו לאחד כוחות ולעסוק בזה יחד. בנושא החינוך - ימי העיון והכנסים הם מכשיר מוגבל. דרוש מהלך של עבודת שטח. מוכן להצטרף לצוות שיתמסר לעניין.

 

כבי שקולניק:

רואה בקואופרטיב עניין ערכי. הסיורים להכרת תנועות קואופרטיביות (מונדרגון ועוד) מביאים אותנו לשיח ערכי. במונדרגון הקואופרטיב הוא של העובדים  ויש הגבלה על הכנסת שכירים. לעומת זה הפכנו אנו לקואופרטיב של בעלים. המפעל מלא שכירים. כמי שחיה בקיבוץ שיתופי - מוכנה לוותר על חיי הקומונה, אבל לא על הקואופרטיב. הדבר הכי חזק שראינו במונדרגון הוא הבנק המשותף ומערכת הביטוח הסוציאלי של התנועה. מזה עלינו ללמוד ולהקים כלים תנועתיים כאלה  אצלנו.

 

מוטל בוגומולסקי:

יפה שרואים מה קורה בארצות אחרות, אבל צריך לראות מה עשינו בכלים שהיו לנו. מה קרה לרכוש שהיה לתנועות. פעם מי שהעסיק שכירים שילם מס לתנועה. היתה אידאולוגיה. בארגונים בחו"ל - מס החבר מקשר בין החברים. אצלנו - זו מלחמת עולם להוציא מהקיבוצים את דמי החבר. כל דבר שאפשר לסגור בתנועה סוגרים היום, כי אין כסף.

 

אייל רייז:

ברור שהשאלה היא אידאולוגית. הדברים לא עובדים כשהמסר הוא כפול, נדרשת הכרעה אידאולוגית. בתנועות הנוער - אנו יודעים למה אנו מחנכים. גדלה חבורה של דור צעיר, שמאמינה גם בחיי קומונה, לא רק בקואופרטיב. הבנייה והסברה, התמודדות עם עבודה שכירה, השארת נכסים לדורות הבאים - כל זה בסדר. דרושה תוכנית עבודה רב-שנתית. זה לא רק ברמת הקמת צוות. דרושה התמודדות עם הפערים היומיומיים. אסור לנו לצאת עם סיכום דיון של מסר כפול.

 

יואל מהרשק:

תודות לעמוס רבין על המסרים. מציע לקיים יום עיון מרוכז לחברי המזכירות ולאנשי הקואופרציה, כדי לדבר על האידאולוגיה. נושא "תנובה" היה כישלון נוראי. לא הובלנו מהלך ש"תנובה" תישאר בידי המגדלים. תנועות הנוער מובילות מהלך שאינו מתחבר לקיבוץ המתחדש. בירוחם ובמצפה-רמון נתקלתי באנשים מובטלים ורעבים, המבינים שאם יהיו יחד הם ישיגו יותר. זה משהו ממשי שאפשר לגעת בו, להיענות לטיפול במצוקה. המרצים באקדמיה שובתים היום על הישארות בחוזה קיבוצי, לעומת חוזים אישיים. אנשים מבינים שליחד יש כוח.

 

מיכי דרורי:

במונדרגון ראינו שילוב מוצלח של אינטרסים ועקרונות. זה אפשרי. צריך לעסוק בנושא בראש פתוח, לשמור על העקרונות בצד שמירה על האינטרסים.

 

אלישע שפירא:  

כישלון או משבר הם נקודת מוצא לדרך חדשה. אנשי דגניה יצאו להקים את הקבוצה כשהחווה בכינרת הפסידה. צריך להחליט על מה רוצים להיאבק. איני רואה בקואופרטיב תחליף לקומונה. יש לנו מערכות עם פוטנציאל קואופרטיבי, כמו שיכון קואופרטיבי בקיבוצים. כל זה - על בסיס מערכת ערכית.  הקואופרציה בעולם מבינה שלא ניתן לקיים את זהות האינטרסים מבלי להשקיע בתשתית האידאולוגית. בספרד ובאיטליה מבינים שאין הכשרה ללא הבנת הרעיונות, הרעיון הוא חלק מההכשרה. לפעמים בקואופרטיב, בעיקר המנהלים, שוכחים שהם קואופרטיב. גם להשתתף ביוזמות מחוץ לתנועה - לא כתורמים, לא מלמעלה, אלא כשותפים, גם לחינוך ולהדרכה - יש להכין תשובה של התחייבות לטווח ארוך, לקבוע מדיניות.

 

רוני בוכמן:

מודה על המפגש. גם יצירת אווירה חיובית לנושא היא דבר חשוב. פעם אי אפשר היה לדבר בתנועה על קואופרטיב - היום כבר מותר. את הקואופרציה, השיתוף, אין לייחס לזרם השיתופי בלבד, יש מגוון רעיונות שעלינו ללמוד ולהכיר. דרושה תמיכה של חברי הכנסת בחקיקה שתתמוך בקואופרציה, שיהיה כדאי להתארגן כקואופרטיב. דרושה פעילות בכמה מישורים.

 

גברי בר גיל:

קיימנו דיון זה במסגרת תהליך ואכן, מותר כבר לדבר על קואופרטיב. מכאן - עלינו לצאת לדרך אופרטיבית. הפנייה לאלישע שפירא שייקח על עצמו את הנושא היתה לצורך יצירת כתובת בתוך הבית. לא מתוך כוונה שהנושא יעסיק רק את אנשי הזרם השיתופי. אלישע יעבוד מול הצוות שייקבע לכך.

 

אילנה לפידות: 

תודה על הדיון הזה ונקווה להמשך. ברשימת "מועדון ה- 300" של ICA - הארגונים הקואופרטיביים הגדולים, היו 3 קואופרטיבים ישראלים: "תנובה", "אגד" ו"גרנות" והיינו גאים בכך. לצערנו לא נמצא שם את "תנובה", כנראה, בפעם הבאה.  פעם שייכנו עצמנו לעולם הקומונות הבינלאומי, שמשקף היום קבוצות קטנות, דתיות, אקולוגיות וכו'. מצאנו שהקשר לתנועה הקואופרטיבית הבינלאומית הוא קשר לתנועה עולמית ענקית (כ- 800 מיליון חברים בקואופרטיבים), חזקה - בערכים ובהישגים כלכליים, שכדאי מאוד להיות חלק ממנה. יש לנו הרבה מה ללמוד מהישגים של אחרים ונמשיך לארגן סיורים להיכרות עם התנועות הקואופרטיביות (הסיור הבא ביוני - באיטליה). עלינו לקדם חקיקה תומכת קואופרציה, כמו בספרד ובמדינות אחרות: הקלות במיסוי, פטור ממכרזים לקואופרטיב וכדומה.  מדי שבוע יש אלינו פנייה של קבוצות, בעיקר מהפריפריה ומאוכלוסיות חלשות, לסיוע בהקמת אגודה שיתופית, בתחומים שונים. זוהי, בהחלט, פעילות חשובה של מעורבות בחברה הישראלית המקוטבת, תוך שיווק יתרונות השותפות, הסינרגיה. אנו נפגשים אתם ומחברים אותם אל כל מי שיכול לסייע מה"רשת הקואופרטיבית" ורואים בכך תרומה ושליחות.

 

אמציה רייז:      

מטרת הפגישה הזו היתה לתת השראה לאגפי התנועה. דברים גדולים נעשים בצעדים קטנים. למתפרת "מצפה עצמאות" יש קשר עם אגף המשימות ועם קיבוץ יוטבתה. לא הולכים רק בגדולות, הולכים גם בקטנות. קרן מילואים לפנסיה נכון להקים באמצעות אגודה שיתופית ("ברית פיקוח"). יש לבחון איך ניתן לנצל את האגודה השיתופית להשגת מטרותינו ולהתחזקות.

 

 

רשמה: אילנה לפידות