הקואופרטיווים מנצחים את החברות הפרטיות - דווקא בעידן מקסום הרווח, התחרותיות והגלובליזציה, מוכיחים עצמם קואופרטיווים יצרניים כאופציה כלכלית-חברתית יעילה ומיטיבה
ENGLISH
הקואופרטיווים מנצחים את החברות הפרטיות

דווקא בעידן מקסום הרווח, התחרותיות והגלובליזציה, מוכיחים עצמם קואופרטיווים יצרניים כאופציה כלכלית-חברתית יעילה ומיטיבה.

מאת אבי קליין, הארץ The Marker, 15.5.2006

תוכנית הנסיעה הלימודית למונדרגון

המציאות הישראלית בה קבוצות הולכות וגדלות מוצאות עצמן נדחקות לשולי הזירה הכלכלית, ופערי השכר ושיעורי העוני, גם בקרב אנשים עובדים, עולים בקו מתמיד - מחייבת אותנו לבחון חלופות בהן מתאפשרת התארגנות חברתית יותר של הכלכלה. הקואופרטיווים היצרניים, שהם ארגונים כלכליים בהם העובדים לוקחים חלק בבעלות, בניהול ובחלוקת הרווחים, מהווים פתרון אפשרי לבעיות אלו.

מחקרים שנעשו בשנים האחרונות במדינות ים תיכון מובילות כספרד ואיטליה וקובצו בעבודתה של קרין בינס, "הקואופרציה בניתוח כלכלי והשוואתי למול הפירמה הפרטית", מצביעים על שהקואופרטיווים אינם רק מודל כלכלי-חברתי אנושי יותר, אלא גם מודל יעיל ומצליח לפי מדדים כלכליים שמרניים. מחקרים אלו מוכיחים ששיטת הארגון הקואופרטיווית במדינות ים תיכוניות כמו איטליה וספרד, הדומות מבחינה תרבותית ומנטלית לישראל, יעילה מאוד.

המחקר הראשון בדק 49 קואופרטיווים ו-35 פירמות פרטיות בצפון-מרכז איטליה. הפירמות והקואופרטיווים דומים מבחינת גודלם, מעסיקים כ-100 עובדים, ומשתייכים לתחום התעשייה הקלה. במחקר זה נמצא כי בקואופרטיווים פערי השכר קטנים יותר, היציבות התעסוקתית גדולה יותר, והצורך במנהלים ובמפקחים קטן יותר. תדירות השביתות בקואופרטיווים נמצאה נמוכה יותר וכך גם מספר ימי ההיעדרות מהעבודה. במדד התפוקה נמצאו הבדלים מובהקים לטובת הקואופרטיווים, הן בתפוקה לעובד, הן בתפוקה לשעת עבודה והן בתפוקה לנכס קבוע.

מחקר שבחן את סוד ההצלחה המתמשכת של קבוצת הקואופרטיווים "מונדרגון" שבחבל הבסקים בספרד, מצא בקואופרטיווים סביבת עבודה טובה יותר בה מידת המתחים בין העובדים להנהלה נמוכה מזו שמצאו בחברות הפרטיות. תוצאות אלה הן אחד ההסברים לכך שחברי הקואופרטיווים גילו נאמנות גבוהה יותר למקום עבודתם בהשוואה לעובדים בחברות הפרטיות. נכונות חברי הקואופרטיווים לעבוד קשה יותר עלתה על זו של העובדים בפירמות פרטיות, ומידת ה"הפיקוח האופקי" - פיקוח לא פורמלי שמבצעים העובדים עצמם על חבריהם - התגלתה בקואופרטיווים כיעילה יותר.

ומה בעת משבר כלכלי? מחקר נוסף בדק את מצבה של קבוצת הקואופרטיווים "מונדרגון" בזמן המשבר הכלכלי שפקד את ספרד בשנים 83-'75', בהשוואה לפירמות פרטיות אחרות בחבל הבסקים ובספרד כולה. לפי תוצאות המחקר, בשנים הנידונות מספר הקואופרטיווים ומספר המועסקים ב"מונדרגון" עלה, המכירות הריאליות זינקו והרווחים עלו - בזמן שספרד וחבל הבסקים במיוחד חוו משבר כלכלי קשה, עלייה באבטלה וירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה.

כמה פרדוקסלי, שדווקא החברה הישראלית שסיפקה לעולם את הדגמים המעניינים ביותר של שוויון וסולידריות חברתית, נותרה מחוץ לתמורות התוססות ומלאות החיים שבעולם הקואופרציה היצרנית והכלכלה החברתית.

הכותב לומד לתואר שני בהיסטוריה באוניברסיטת תל אביב

תוכנית הנסיעה הלימודית למונדרגון