יום עיון בנושא קואופרציה ואיגוד שיתופי לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי שיערך ביום חמישי ה- 25/05/06 בבית חומה בסמינר אפעל
ENGLISH
יום עיון בנושא קואופרציה ואיגוד שיתופי לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי

מטה תנועות ההתיישבות

תנועת המושבים בישראל * התאחדות האיכרים * התנועה הקיבוצית *
מושבי הפוה"מז * האיחוד החקלאי * משקי חרות בית"ר
                הקיבוץ הדתי* משקי פאג"י * תנועת העובד הציוני                  


יום עיון
בנושא קואופרציה ואיגוד שיתופי לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי
שיערך ביום חמישי ה- 25/05/06 בסמינר אפעל

יום העיון מתקיים בשיתוף בריתות הפיקוח

וועדת המיסוי הבין מושבית ובשיתוף יד טבנקין 

09.00- 08.30 - כיבוד והרשמה

 

09.15- 09.00 - דברי פתיחה –דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי ומנחה הכנס

אילנה לפידות, יד טבנקין

                                                רו"ח ירון רייכמן- מזכ"ל ברית פיקוח

 

09.30-  09.15 – דברים לזכרה של פרופ סמדר אוטולנגי

   נציג המשפחה –  אלדור אוטולנגי

                                          עו"ד דרור חוטר ישי

10.15- 09.30 - פקודת האגודות השיתופיות-כיווני שינוי ועדכון

                         עו"ד אורי זליגמן,  רשם האגודות השיתופיות

 

11.45- 10.15 - יצירת דיון מיוחד לאגודות שיתופיות העוסק בתחום ספציפי                                          
                         האם הוא הפרה בלתי נסבלת של עקרונות הקואופרציה, או
                         הסתגלות לאילוצי הזמן והחיים – עו"ד דורון דינאי 

11.00 - 1045 - הפסקה 

 

11.30- 11.00 – "בוררות סטטוטורית ובוררות רגילה – המייל האחרון"
                         עו"ד חיים פרוכטר

 

12.00- 11.30 -  מעמד הבן הממשיך והפסיקה - עו"ד עופר נועם

12.40- 12.00 - קואופרציה בעידן הגלובליזציה – ד"ר יהודה פז

13.10- 12.40 -  סוגיות בשמאות בהתיישבות- נחמה בוגין

13.40- 13.10 - הרצאה

10.00- 13.40 - דברי סיום

         
- 14.00 - כיבוד

 

יום העיון כרוך בהשתתפות של 50 ₪ לסיוע בכיסוי ההוצאות, מצ"ב טופס רישום
                                  
                                      
דרך מנחם בגין 80 תל אביב 67138
           טלפון
: 5620621-03 פקס:5622353-03 פלאפון: 5508643-050

 
                     

טופס הרשמה ליום העיון