הזמנה ליום עיון השנתי לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי: אגודות שיתופיות - קואופרציה ומה שביניהם - 25/5
ENGLISH
אגודות שיתופיות - קואופרציה ומה שביניהם

מטה תנועות ההתיישבות

תנועת המושבים בישראל * התאחדות האיכרים * התנועה הקיבוצית *
מושבי הפוה"מז * האיחוד החקלאי * משקי חרות בית"ר
הקיבוץ הדתי* משקי פאג"י * תנועת העובד הציוני
 

יום עיון
בנושא קואופרציה ואיגוד שיתופי לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי
שיערך ביום חמישי ה- 25/05/06
בסמינר רמת אפעל (ע"י תל השומר)

יום העיון מתקיים בשיתוף בריתות הפיקוח וועדת המיסוי הבין מושבית

ובשיתוף יד טבנקין 

09.00- 08.30 - כיבוד והרשמה

 

09.15- 09.00 - דברי פתיחה –דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי ומנחה הכנס

אילנה לפידות, יד טבנקין

                                                רו"ח ירון רייכמן- מזכ"ל ברית פיקוח

 

09.30-  09.15 – דברים לזכרה של פרופ סמדר אוטולנגי

נציג המשפחה –  אלדור אוטולנגי

                                          עו"ד דרור חוטר ישי

10.15- 09.30 - פקודת האגודות השיתופיות-כיווני שינוי ועדכון

                         עו"ד אורי זליגמן,  רשם האגודות השיתופיות

 

11.45- 10.15 - יצירת דיון מיוחד לאגודות שיתופיות העוסק בתחום ספציפי                                          
                         האם הוא הפרה בלתי נסבלת של עקרונות הקואופרציה, או
                         הסתגלות לאילוצי הזמן והחיים – עו"ד דורון דינאי 

11.00 - 1045 - הפסקה 

 

11.30- 11.00 – יזמות נשים באמצעות קואופרטיב-תיאור מקרה, גב' רחל איטח

 

12.00- 11.30 -  מעמד הבן הממשיך והפסיקה - עו"ד עופר נועם

12.40- 12.00 - קואופרציה בעידן הגלובליזציה – ד"ר יהודה פז

13.10- 12.40 -  סוגיות בשמאות בהתיישבות- נחמה בוגין

13.40- 13.10 - "בוררות סטטוטורית ובוררות רגילה – המייל האחרון"
                         עו"ד חיים פרוכטר


10.00- 13.40 - דברי סיום

         
- 14.00 - כיבוד

 

יום העיון כרוך בהשתתפות של 50 ₪ לסיוע בכיסוי ההוצאות, מצ"ב טופס רישום
                                  
                                      
דרך מנחם בגין 80 תל אביב 67138
           טלפון
: 5620621-03 פקס:5622353-03 פלאפון: 5508643-050

                              דואר אלקטרוני:davidk@ihaklai.org.il         

 

 

 

 

 הדפס / גזור / מלא / שלח

 

 

יום עיון
בנושא קואופרציה ואיגוד שיתופי
לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי
שיערך ביום חמישי ה- 25/05/06בבית חומה

בסמינר אפעל (ע"י תל השומר) רח' יסמין1, רמת אפעל

                                                                                                תאריך:___________

 

לכבוד                                                                 לכבוד

אילנה לפידות                                                    דודו קוכמן

יד טבנקין                                                          האיחוד  החקלאי

רח' היסמין1                                                      דרך  בגין 80

רמת אפעל                                                         תל אביב

 

אנא שלחו לאחד הכתובות בפקס אן בדוא"ל וסמנו למי שלחתם

הפרטים למטה

 

 

שלום רב

 

הנדון: הרשמה ליום עיון בנושא אגודות שיתופיות וקואופרציה לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי

 

מבקש לאשר את השתתפות החתומים מטה ליום העיון ביום 25.05.06 בסמינר אפעל  לפי תוכנית שהתקבלה:

 

תשלום בסך 50 ₪ למשתתף תוסב לפקודת  "עמותת הכפרים"

 

להלן המשתתפים:

 

דוא"ל

נייד

טל

כתובת

שם ומשפחה

מס

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

אילנה לפידות :

פקס:   03-5355718

דוא"ל   ilanay-t@bezeqint.net

 

 

דודו קוכמן

פקס:   03-5622353

דוא"ל:  davidk@ihaklai.org.il

 

                                       דרך מנחם בגין 80 תל אביב 67138
           טלפון
: 5620621-03 פקס:5622353-03 פלאפון: 508643-050

                              דואר אלקטרוני:davidk@ihaklai.org.il