התנועה הקיבוצית מצטרפת לברית הקואופרציה הבינלאומית
ENGLISH
התנועה הקיבוצית מצטרפת לברית הקואופרציה הבינלאומית

 

סמינר אפעל

טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: 
ilanal@takam.co.il

מזכירות התנועה הקיבוצית, בישיבתה ביום א', 5.2.06, קיבלה פה אחד הצעת קבוצת חברים, הפעילים בנושא התחדשות הקואופרציה בישראל, להצטרף כחברה עצמאית לארגון ICA

 (International Cooperative Alliance) - ברית הקואופרציה הבינלאומית.

 

הארגון נוסד בש' 1895 וחברים בו היום למעלה מ- 220 ארגונים מ- 88 מדינות, המייצגים מעל 800 מיליון בני אדם, חברי קואופרטיבים, בכל רחבי תבל. הברית נחשבת לארגון הלא-ממשלתי (NGO) הגדול ביותר בעולם. זוהי תנועה המקדמת כלכלה עם פנים אנושיות בעולם של גלובליזציה, שוק חופשי ותחרות. השנה מקיימת הברית קמפיין בסיסמא: Co-operating out of poverty ויוצאת לטיפול במלחמה בעוני בעולם. את הקואופרטיבים החברים בתנועה זו ניתן למצוא במדינות קפיטליסטיות, במדינות רווחה, כמו גם במדינות מתפתחות.

 

ברית הקואופרציה הבינלאומית מסייעת לממשלות ולארגונים בינלאומיים להכיר את התאגידים הקואופרטיביים ומייצגת אותם בפורומים בינלאומיים שונים. היא מספקת לחבריה מידע ומסייעת לקשירת קשרים ושיתופי פעולה בין קואופרטיבים בארצות שונות. הברית מקדמת תוכניות פיתוח ומסייעת בהשגת מימון ובהעצמת יכולות ארגוניות ועסקיות. הברית פועלת גם במסגרת אזורית-גאוגרפית ובמסגרת סקטוריאלית (חקלאות ודייג, תעשייה, תיירות, רשתות שיווק ועוד).

 

לתנועה הקיבוצית יש אינטרס להיות חלק מהברית העולמית. עד שנות ה- 90 היה לתנועה קשר ל -ICA באמצעות חברת העובדים, אך לאחר שקיעת חברת העובדים נותק הקשר. ההצטרפות לברית תשלב אותנו במרחב העשייה כשותפים לתנועה עולמית העוסקת בפיתוח קהילתי וכלכלה הוגנת, אשר מעמידה את האדם במרכז

החשיבה והעשייה החברתית-פוליטית. שילוב התנועה יאפשר לנציגיה לפעול במערכות בינלאומיות ולקדם אינטרסים תנועתיים ולאומיים.  ארגונים ישראליים החברים היום ב ICA הם מרכז הקואופרציה (ליצרנות, תחבורה ושירותים) וקואופ' ירושלים (שעם פירוק קואופ' הריבוע הכחול והפיכתו לחברה פרטית - נאבק בבית המשפט על קיומו כקואופרטיב ונותר אגודה שיתופית).

 

המעוניינים ללמוד יותר על ברית הקואופרציה הבינלאומית מוזמנים לגלוש באתר הארגון: www.ica.coop.

 

 

נ.ב. ובעניין התחדשות הקואופרציה בארצנו:

 

לאחר שחנכנו שני קואופרטיבים של נשים בגליל, האחד לשיווק מוצרים אומנות של אומניות הגליל והשני לשיווק מוצרי מזון בחווה חקלאית נסיונית, יוזמה של היחידה למעמד האשה במועצה האזורית גליל עליון ומט"י אצבע הגליל - נעשית פעולה שיווקית ועוד נשים מצטרפות לשני התאגידים. כמו כן מוסרות לנו נשות הגליל על בקשות להקמת קואופרטיבים נוספים. בהצלחה!

 

                                                                                                            אילנה לפידות