ENGLISH
סיכום ביקור בשיראל איבנו ברבריני
- נשיא ברית הקואופרציה הבינלאומית

 

סמינר אפעל, 10.4.2005

טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: 
ilanal@takam.co.il

IVANO BARBERINI, נשיא ICA - ברית הקואופרציה הבינלאומית, המאגדת כשמונה מאות מיליון חברי קואופרטיבים בעולם, הגיע אלינו לביקור מיום ראשון, 3 באפריל עד יום שלישי 5 באפריל, כשעיקר כוונתו לבדוק כיצד יוכל ICA, הארגון שהוא עומד בראשו, לסייע לקידום תהליך השלום ולחיזוק הקשרים בין הקואופרציה בישראל והקואופרטיבים ברשות הפלשתינאית.

 

ברבריני, יליד מודנה באיטליה, היה יו"ר ה- LEGACOOP - קואופרטיב צרכנים איטלקי ענק, לפני היבחרו כנשיא ICA. ברבריני קיים כאן מרתון של פגישות עם אנשי הקואופרציה הישראלית: עו"ד אורי זליגמן, רשם האגודות השיתופיות, עו"ד איטה ילין ממשרד הרשם, מיכה ברנר, יו"ר מרכז הקואופרציה, עו"ד גיל אלוני, מנכ"ל חברת העובדים ועוד. ביום א' אחה"צ היה אורח קואפ' ירושלים וזכה לאירוח ידידותי מצד מנכ"ל הקואופ' רמי מנדל וחברי ההנהלה.

 

במשך שלושת ימי הביקור התעניין ברבריני בשינויים המתרחשים בתנועה הקיבוצית, במושבים ובמצב המשק השיתופי בישראל. הוא התארח בקיבוץ צרעה וביקר בענפי המשק, ראה רפת ממוזגת - קואופרטיב חדש - של שלושה קיבוצים, וכמובן טעם את יינות צרעה. בבית התנועה הקיבוצית נפגש ברבריני עם מזכיר התנועה, גברי בר גיל ועם אנשי איגוד התעשייה הקיבוצית - עמוס רבין, המנכ"ל ורוני בוכמן, מנהל ההדרכה, יחד עם צוות ההיגוי של חידוש הקואופרציה בישראל ואנשי מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום. באותה הזדמנות קיבלנו גם מחברנו מולי דור, אשר ביקר לאחרונה בסרילנקה כנציג הקואופרציה הישראלית, סקירה על הסיוע שאנו נותנים לקואופרטיבים בסרילנקה לאחר אסון הצונאמי.

 

ביום שני בבוקר נפגשנו עם יו"ר הקואופרציה ברשות, מר דאוד איסטמבולי, אשר לקח את האורח עמו לרמאללה לפגישה עם ראשי הקואופרטיבים בגדה, שפירטו לפניו את מצוקותיהם. בצהריים נפגשנו לסעודה משותפת של אנשי קואופרציה פלשתינים וישראלים במסעדת "פילדלפיה" בירושלים, אשר אליה הצליחו להגיע גם שני נציגים של הקואופרטיבים החקלאיים באזור עזה, ג'בר קודיאה ומוחמד עלוואן. רשם האגודות השיתופיות, אורי זליגמן, הממונה על פירוק האגודות השיתופיות ברצועה עם ההתנתקות, ישב בהזדמנות זו עם מוחמד עלוואן ושח עמו באפשרות לא להרוס את התשתיות החקלאיות של ההתיישבות היהודית בזמן ההתנתקות, להעביר אותן בצורה מסודרת לידי הקואופרציה החקלאית הפלשיתינאית ולהיעזר במשאבים שיגייס ברבריני בתנועה הבינלאומית. לו יהי.

 

לאחר שלושה ימים אינטנסיביים, שילחנו את האורח להמשך ביקוריו בקואופרטיבים ברחבי (הוא הגיע הנה מבנגלדש ויצא מכאן לסרייאבו), עמוס במידע ובחוויות (וגם במטען של חומר על תהליכי השינוי בקיבוץ, התעשייה הקיבוצית ועוד) בתקווה שבאמת יעלה בידו לסייע לחיזוק הקואופרציה בשטחים ולקשרים בין שני העמים.

אילנה לפידות.