ENGLISH
הצעה ליום עיון בנושא חידוש רעיון הקואופרציה - מיועד ליזמים ולארגונים שיזמינו את ארגון יום העיון
28.12.2004
סמינר אפעל - המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanal@takam.co.il
ימי העיון והסדנאות נערכים בסמינר אפעל, בהנחיית מרצים ומנחים מהשורה הראשונה בנושא, בעלי ניסיון רב (ד"ר יהודה פז, ד"ר יאיר לוי, רוני בוכמן, אבי לפידות, עורכי דין העוסקים באגודות שיתופיות ואחרים). ניתן להתאים את התכנים לצרכים הספציפיים של קבוצות המתעניינות בהקמת יזמות שיתופית, על פי אופי היזמות שהקבוצה מעוניינת להקים. יום לימוד ראשון כזה נותן "טעימה" מכל נושא הקשור בהקמת אגודה שיתופית. בהמשך התהליך אפשר יהיה לקיים ימי לימוד נוספים שיעמיקו יותר בשאלות והיבטים שונים של הקואופרציה.
9:00 התכנסות, רישום, כיבוד קל
9:30-11:00 מושב ראשון - מה טוב באגודה שיתופית? התפיסה, החזון, המטרות. החלום ושברו - מה קרה בעבר ומדוע, חסרונות ויתרונות השיטה, מה נדרש לעשות היום כדי להתאים את הרעיון למציאות של המאה ה-21
11:00 הפסקת קפה
11:30-13:00 מושב שני - ייחודיות האגודה השיתופית לעומת תאגידים אחרים (חברה, עמותה, שותפות). ההרכב, המבנה הארגוני, המשפטי, הכלכלי, החברתי. מיסוי האגודה השיתופית
13:00 ארוחת צוהריים קלה
13:30-15:00 מושב שלישי - מודלים שונים של התארגנות קואופרטיבית - דוגמאות מהנעשה בעולם. דיון באפשרויות היישום במקומותינו
15:00 סיכום ופיזור