ENGLISH
הצעה לסדנה לקואופרטיב בהקמה
28.12.2004
סמינר אפעל המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanal@takam.co.il
שיעור א':
מה טוב באגודה שיתופית? התפיסה, החזון, המטרות. החלום ושברו - מה קרה בעבר ומדוע, חסרונות ויתרונות השיטה, מה נדרש לעשות היום כדי להתאים את הרעיון למציאות של המאה ה-21.
שיעור ב':
ייחודיות האגודה השיתופית לעומת תאגידים אחרים (חברה, עמותה, שותפות). ההרכב, המבנה הארגוני, המשפטי, הכלכלי, החברתי. מיסוי האגודה השיתופית.
שיעור ג':
תהליך ההקמה והמיסוד של האגודה השיתופית: גיוס החברים, המיון, תנאי הקבלה, ליווי המשך התהליך.

הסדנאות בהנחיית מרצים ומנחים מהשורה הראשונה בנושא, בעלי ניסיון רב. ניתן להתאים את התכנים לצרכים הספציפיים של כל קבוצה, על פי אופי היזמות שהקבוצה מעוניינת להקים. יום לימוד ראשון זה נותן "טעימה" מכל נושא הקשור בהקמת אגודה שיתופית. בהמשך התהליך אפשר יהיה לקיים ימי לימוד נוספים שיעמיקו יותר בשאלות והיבטים שונים של הקואופרציה.