ENGLISH
מחזור שני נשם אוויר פירנאים ושב אלינו עתיר רשמים ממונדרגון
אילנה לפידות - 12.7.2004
סמינר אפעל המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanal@takam.co.il
משתתפי המשלחת ליד פסל הכומר המייסד בגן האוניברסיטה
קבוצה בת 23 איש יצאה גם השנה לסיור ולסמינר בתנועה הקואופרטיבית MCC במונדרגון, אשר בארץ הבסקים בספרד. התנועה המונדרגונית רואה בנו, התנועה הקיבוצית והקואופרציה בישראל, תנועה-אחות, ומוכנה לקבל אותנו לסמינרים מיוחדים, במרכז הסמינריוני היפהפה שליד מונדרגון - אוטלורה, כדי שנלמד זה מזה.

בקבוצה ששבה בתחילת יולי השתתפו נציגים של הזרם השיתופי, איגוד התעשייה הקיבוצית, ברית פיקוח, המכון לייעוץ ארגוני, מפעלים אזוריים, אנשי משפטים וכלכלה. את הגיל הממוצע הורידו בהצלחה רבה ששה חברי תנועת השומר הצעיר שהצטרפה לסיור. בראש הקבוצה - המוביל, המדריך והמתרגם - היה גם הפעם רוני בוכמן (געש), מנהל ההדרכה של איגוד התעשייה הקיבוצית, אשר זכה לשבחים רבים מ"צאן מרעיתו" על ההובלה השקטה והמסודרת, ללא לחץ ועם הרבה הומור.

כמו בשנה שעברה נפגשה הקבוצה עם ראשי התנועה וראשי מוסדותיה, עם נציג המייסדים - אורמצ'אה האגדי, ביקרה באוניברסיטה הקואופרטיבית ובמפעלים, למדה שאפשר לקיים קואופרטיבים בהצלחה כלכלית וצימוח משנה לשנה, יחד עם ניהול דמוקרטי משתף ושמירה על ערכים חברתיים וקהילתיים. הקבוצה פגשה גם נציגי ארגון מסוג אחר בעיר בילבאו, שמקיימים שותפות בכללים אחרים, לא בדיוק כאלה של הקואופרטיב, עם אפשרות למשקיע לרכוש מניות של החברה - במגבלה, לא יותר מ-30%. כמובן שבזמן הפנוי מלימודים נערכו גם טיולים באזור היפה הזה (סן-סבטיאן, בילבאו, גרניקה, ויטוריה, סן-ז'ואן דה לוז) שבארץ הבסקים.

אפשר להתחיל להירשם ליציאה בשנה הבאה, אצל רוני באיגוד התעשייה או אצל אילנה בהנהלת סמינר אפעל (המרכז ללימודי קואופרציה).
מימין: דיאנה, מיכל ואורה - בסן סבסטיאן
דיאנה בוגוסלבסקי, אלומות - ברית פיקוח;
מיכל קראוס, קבוצת שילר, איגודת התעשייה הקיבוצית;
אורה רון, משמר העמק.