ENGLISH
תומכים צעירים לרעיון הקואופרציה הישן
סמינר אפעל המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanal@takam.co.il
אנחנו לא לבד. במקביל לקבוצה, הגדלה והולכת, הפועלת בסמינר אפעל להחייאת רעיון הקואופרציה, פועלת קבוצה של סטודנטים למשפטים במכללה למשפטים ברמת-גן, במסגרת חטיבת זכויות האדם, בדיוק באותו כיוון.

כותב עו"ד אביב וסרמן, מנהל החטיבה:

"הרעיון הקואופרטיבי הוא רעיון שמתבשל אצלי כבר מספר שנים, לא כאידיאה מופשטת, אלא ככלי למניעת רמיסת עובדים בענפים שונים כגון שמירה, ניקיון וסיעוד. זכויות העובדים (ובעיקר העובדות) בענפים אלה נרמסות מדי יום ומדובר בכל הזכויות על פי משפט העבודה המגן הישראלי, שלא לדבר על הטרדות מיניות ואף חמור מכך, תוך ניצול מצוקתם הכלכלית של אותם עובדים ועובדות.

החל מאוקטובר 2003 פועל במסגרת חטיבת זכויות האדם צוות סטודנטים בהנחייתי במספר מישורים. חשוב להבהיר שהצוות פועל במסגרת קורס משפטי, שתכליתו לקדם נושאים הקשורים בזכויות אדם בספירה הציבורית. צוות הסטודנטים הוא חלק מכיתה בת 25 סטודנטים, העוסקים בהנחייתי בפרוייקטים שונים ומגוונים וזוכים על כך לקרדיט אקדמי של 6 נקודות זכות.

קבוצת הסטודנטים נפגשת בשלושה מישורי פעולה: א. ליווי בשטח של קבוצות עובדות, המבקשות להתארגן כקואופרטיב, על מנת להגן על זכויותיהן. ב. המישור האקדמי: אנו מנסים להחדיר את הרעיון הקואופרטיבי לשיח זכויות האדם וכן לחקור אודותיו במדינות אחרות. ג. מישור החקיקה: אנו מנסים לפעול לכך שתינתן עדיפות לקואופרטיבים על פני חברות קבלן במכרזים ציבוריים.

ב"מישור השטח" אנחנו בקשר עם קואופרטיב "עזרה", קואופרטיב המאבטחים "שומר ישראל", מתפרת "מצפה העצמאות" וקבוצות המבקשות להתארגן: עובדות מאזור המרכז, קבוצת מטפלות ערביות. אנו בקשר עם העובדות עצמן ועם ארגונים רלבנטיים: "קו לעובד", "אחותי", "מהפך", "עמותת סינגור קהילתי". בעבודת השטח אנו תופסים כקריטי הפעלת קשרים אישיים, על מנת לספק עבודה לקואופרטיבים הקיימים. אנו מנסים לשכנע את אוניברסיטת תל אביב להעסיק את אנשי "עזרה" ו"שומר ישראל". בעניין זה, התגייסות התנועה הקיבוצית חשובה מאוד בעיני, על מנת להעסיק את הקואופרטיבים האלה בקיבוציה, מוסדותיה ומפעליה.

אנו מתחילים קשר עם קואופרטיבים יצרניים בספרד ובארה"ב כדי ללמוד, במישור האקדמי, מניסיונם. באחד ביוני נקיים כנס אקדמי גדול שכותרתו: " קואופרטיב כאמצעי למניעת רמיסת זכויות עובדים". אנו עומדים בקשר עם מנהלת התעסוקה במשרד התמ"ת ועם סגן השר מיכאל רצון, הממונה על הנושא במשרד. יש לנו הצעות, במישור החקיקה, הן לתיקון חוק חובת המכרזים והן להטבות מס אופציונליות. אני מציע שגם הפורום המתכנס באפעל ישים לעצמו מטרה לקדם את הקואופרציה היצרנית, לעודד קבוצות חדשות ולסייע לקיימות במציאת עבודה. יש מקום לשיתוף פעולה גם במישור האקדמי, במחקר השוואתי למה שקורה בעולם בתחום הקואופרטיב ובמישור הפוליטי: עידוד הכלי הקואופרטיבי כמכשיר למניעת הפגיעה המתמשכת במאות אלפי עובדים במדינת ישראל".

אנו שמחים לשתף פעולה עם החבורה של אביב ומקווים לקדם יחד את נושא חידוש הקואופרציה הישראלית, שהייתה פעם מקור לגאווה ו"אור לגויים", אך נשחקה והתפוררה יחד עם עוד כמה דברים טובים במדינה. אנו שמחים לשמוע על קבוצות נוספות שמתארגנות כ"קואופרטיב מזון קהילתי" בעקבות הקבוצה בקטמונים בירושלים. בקרוב ננסה להפעיל את כל קשרינו הפוליטיים ולהקים "לובי קואופרטיבי" של חברי כנסת שיתגייסו לקידום חקיקה מעודדת קואופרציה. בספרד, למשל, יש הטבות במס למפעל קואופרטיבי לעומת חברה בע"מ. נהדק את הקשרים בין הארגונים הקואופרטיבים הקיימים ואלה שקמים ועוד יקומו, נדרג גם לחיזוק הקשרים עם ICA, התנועה הקואופרטיבית הבינלאומית האדירה.
אילנה לפידות
מנהלת סמינר אפעל