ENGLISH
יום עיון לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי ז"ל
4.2.2004
סמינר אפעל המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanal@takam.co.il
הצוות המכין (יהודה פז, דודו קוכמן ואילנה לפידות) עמל בימים אלה על הכנת כנס לזכרה של סמדר ז"ל, בהשתתפות משפ' אוטולנגי.
שינוי במועד:
עקב ריבוי ימי עיון וכנסים במועד שקבענו לכנס לזכר פרופ' סמדר אוטולנגי ז"ל (משום מה הכל "התבייתו" דוקא על ה- 16 במרץ), אנו נאלצים לדחות מפגש חשוב זה, כדי לא להתנגש בכנסים אחרים וכדי לאפשר לכולם להשתתף.
הכנס יתקיים ב"בית חומה" בסמינר אפעל ביום ראשון, 21.3.04, משעה 08:30 בבוקר עד 16:00 אחה"צ.
· תכני הכנס יתחלקו ל- 4 חלקים:

· מושב ראשון: האם יש הצדקה לקיום קואופורציה בכפר בישראל?

· מושב שני: המגמות לשינוי בחוק האגודות השיתופיות.

· מושב שלישי: דרכים ליישוב סכסוכים באגודה השיתופית.

· מושב רביעי: הרחבת היישוב והשלכותיו על האגודה (חלוקה לסדנאות).

הדברים מתגבשים והולכים ורשימת המרצים עדיין לא סופית. נעדכן אתכם בקרוב ונשלח הזמנות מפורטות.
בשלב זה - רשמו את המועד ביומנכם ושריינו את היום.