ENGLISH
סיכום פעילות לקידום נושא הקואופרציה דצמבר 2003 - ינואר 2004
סמינר אפעל המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanal@takam.co.il
המרכז ללימודי הקואופרציה
שלום לשוחרי רעיון חידוש הקואופרציה בישראל,
ברצוני להביא לידיעתכם מה נעשה בחודשיים האחרונים בנושא התחדשות הקואופרציה ומה בכוונתנו לפעול בהמשך, בש' 2004 בנדון.
1. פגישת החוג הרעיוני של אפעל-יד טבנקין בנושא התחדשות הקואופרציה
התקיימה באפעל ב- 3.12.03, בהשתתפות קרוב לששים חברות וחברים. הפותחים היו ד"ר יהודה פז, ד"ר יאיר לוי ועו"ד מיכי דרורי. אירחנו בפגישה את אנשי קואופרטיב המזון הירושלמי וקבוצת סטודנטים למשפטים ממכללת רמת-גן.
2. פגישות עם אנשי משרד המסחר, התעשייה והתעסוקה:
קיימנו שתי פגישות עם הממונים על פיתוח התעסוקה במשרד התמ"ת, בניסיון לשכנע אותם: א. בחשיבות הקואופרטיב ככלי לעידוד יזמות ומלחמה באבטלה. ב. ביכולת המרכז ללימודי קואופרציה באפעל ללוות קבוצות שתרצינה להקים קואופרטיב, בנושאים שונים, בהדרכה, ייעוץ ארגוני ומשפטי, עזרה בגיוס סיוע וכיו"ב. סוכם בפגישות אלה שאנשי משרד התמ"ת צריכים ללמוד את הנושא יותר לעומק. אנו בשלבי הכנה עתה, יחד עם הגב' דורית נובק אשר מונתה ע"י השר אולמרט לנהל את נושא קידום התעסוקה (בשיתוף הג'וינט), של יום לימוד מיוחד שייערך באפעל לבכירי משרד התמ"ת, אנשי לשכות התעסוקה ונציגי הג'וינט.
3. שולחן הארגונים הקואופרטיביים
התכנס (לאחר מאמצי שכנוע ודחיות) ב- 4.1.04, אצל מזכירי התנועה הקיבוצית, בהשתתפות מזכיר הקיבוץ הדתי, מזכיר האיחוד החקלאי, נציג מרכז הקואופרציה, מנכ"ל קואופ' ירושלים ואנשי צוות קידום רעיון הקואופרציה. סוכם להמשיך בקשר בין הארגונים ובמאמץ משותף לדחיפת הנושא, על שמירת חברותנו בברית הקואופרציה הבינלאומית וסיוע לפיתוח המרכז ללימודי הקואופרציה באפעל. השולחן יתכנס אחת לחודשיים ונקווה לראות בפגישות הבאות את נציגי כל תנועות המושבים כשותפים.
4. עודדנו את סגן שר התמ"ת, מיכאל רצון, ללמוד את נושא הקואופרטיב ויתרונותיו
(סיפקנו לו חומרים) ולצאת לכנס שרים של מדינות קואופרטיביות באסיה, שנערך בתחילת פברואר בהודו. סגן השר רצון יצא להודו במשלחת עם עו"ד אורי זליגמן, (רשם האגודות השיתופיות), יהודה פז ורמי מנדל (מנהל קואופ' ירושלים).
5. ביקור בקואופרטיב מזון בקטמונים:
קבוצה של "שוחרי חידוש הקואופרציה" התארחה אצל חברי הקואופרטיב בקטמון ב- 13.1.04 וראתה את הצרכנייה המופעלת ע"י חברי הקואופרטיב בפעולה. קיימנו שיחה עם החברים ומלוויהם מ"עמותת סינגור קהילתי" ולמדנו בעזרתם על ההצלחות ועל הקשיים בניהול פרוייקט כזה, שחברות בו 300 משפחות. אנו מנסים לבדוק דרכים לסיוע להצלחת הקואופרטיב ולהוזלת המחירים לרכישת המצרכים.
6. פגישה עם "אחותי":
התקיימה פגישה בסוף ינואר עם אורנה זקן, מנהלת תנועת "אחותי", קואליציה של שבעה ארגוני נשים, העוסקת בפיתוח מקורות תעסוקה לנשים, קידום זכויות של נשים עובדות ולימוד משותף. במפגשי הלימוד הן שוקדות על "פיתוח משותף של מודלים תעסוקתיים כגון קואופרטיב, שווקים אלטרנטיביים, סדנאות ייחודיות ועוד". התנועה מנסה לעודד ולהקים קואופרטיבים של קבוצות נשים והצענו להן שיתוף פעולה ואת מלוא עזרתנו בליווי ובגיוס סיוע.
ומה בקרוב:
1. סדנא להכנת תוכנית עבודה לש' 2004:
אני מנסה לארגן פגישה של קבוצת שוחרי רעיון חידוש הקואופרציה, כדי לגבש תוכנית עבודה, סדרי עדיפויות ולהחליט איך אנו עומדים לתקוף את הנושא ולקדם אותו השנה. מועדי הפגישה המוצעים:

א. יום ג', 2.3.04, בשעה 16:00 באפעל
ב. יום ד' 3.3.04 באותה שעה
ג. יום ב', 8.3.04 באותה שעה

אנא הודיעוני מהו המועד העדיף עבורכם, מתי זה בלתי אפשרי ומתי רצוי להיפגש. לפי תגובתכם נקבע סופית את מועד הפגישה.
2. יום עיון לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי ז"ל:
הצוות המכין (יהודה פז, דודו קוכמן ואילנה לפידות) עמל בימים אלה על הכנת כנס לזכרה של סמדר ז"ל, בהשתתפות משפ' אוטולנגי.
הכנס יתקיים ב"בית חומה" בסמינר אפעל ביום ג', 21.3.04, משעה 08:30 בבוקר עד 16:00 אחה"צ.
תכני הכנס יתחלקו ל- 4 חלקים:

מושב ראשון: האם יש הצדקה לקיום קואופורציה בכפר בישראל?

מושב שני: המגמות לשינוי בחוק האגודות השיתופיות.

מושב שלישי: דרכים ליישוב סכסוכים באגודה השיתופית.

מושב רביעי: הרחבת היישוב והשלכותיו על האגודה (חלוקה לסדנאות).

הדברים מתגבשים והולכים ורשימת המרצים עדיין לא סופית. נעדכן אתכם בקרוב ונשלח הזמנות מפורטות.

בשלב זה - רשמו את המועד ביומנכם ושריינו את היום.
אשמח לקבל הערות, הצעות, תגובות, רעיונות - ואת המועד המועדף לפגישה.
שלכם בברכה,
אילנה לפידות.
סמינר אפעל המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanal@takam.co.il