ENGLISH
רעיון ישן (שיתוף, קואופרציה) - בקנקן חדש
סמינר אפעל המכללה הישראלית לקואופרציה
טלפון: 03-5301258
פקס: 03-5355718
דוא"ל: ilanatak@inter.net.il
פתיחת המכללה לקואופרציה באפעל
אנו עושים מאמץ לפתוח בסוף ינואר (סימסטר החורף) כיתה ראשונה במסגרת המכללה לקואופרציה ומקווים לגייס את מספר התלמידים הדרוש לפתיחת המכינה, לקראת לימודי תואר שני במינהל עסקים שיתופי ופיתוח ארגוני באוניברסיטת לסטר, אנגליה. המכינה תיתן אפשרות לאנשים שסיימו 12 שנות לימוד, בזמן קצר ובמחיר זול ממחירי האוניברסיטאות, להשתלב ביחידה ללימודים מרחוק של האוניברסיטה האנגלית. הסטודנטים יקבלו סיוע גם בלימודי השפה האנגלית, כדי שיצליחו לעמוד בדרישות לימודי ההמשך. (פרטים אצל דוד זקס באפעל, טלפון 03-5301252).
סיור לקואופרציה של מונדרגון בחבל הבסקים בספרד
קיבלנו את הסכמת ראשי התנועה הקואופרטיבית במונדרגון לארח לסמינר לימודי מיוחד קבוצה של נציגים מהתנועה הקיבוצית בישראל ואנו עובדים עתה על הכנת הסיור, כשהכוונה היא לקיים אותו באביב (מרץ-אפריל). המתעניינים בנושא הקואופרציה המונדרגונית ומעוניינים להצטרף לסיור הלימודי - מוזמנים לפנות אל אילנה לפידות, טל. 03-5348932/5301258.
אתר מונדרגון
קורסים וסדנאות בנושאי ניהול שיתופי / קואופרציה
הסכמנו לסייע לגרעין בוגרים של המחנות העולים, המקיים סדנאות השתלמות במסגרת "בינה" באפעל, בתנאי שלתוכנית הלימודים שלהם ייכנסו תכנים הקשורים לחידוש רעיון הקואופרציה. כמו כן, היינו בעיצומה של הכנת תוכנית לימודים, בשיתוף המכון לייעוץ ארגוני, לקורס מיוחד של מנהלי רשתות בתנועה הקיבוצית, שניתן יהיה לפתח אותן כקואופרטיב. לצערנו הרב העניין נעצר בשלב זה, עקב פציעתה בתאונת דרכים של ענת רוזנבלט, מהמכון לייעוץ ארגוני, אשר עמלה על הכנת התוכנית.
לענת רוזנבלט - איחולי החלמה מהירה! כולנו מחכים לשיבתך לפעילות במלוא המרץ והאנרגיות הידועות שלך!