תמונה שם הספר / הסדרה  
       
קיבוץ ויהדות
יובל דרור (עורך)