תמונה שם הספר / הסדרה  
       
"סולל בונה" בשירות ביטחון היישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1936 - 1948
דורון רוזן