ENGLISH
בלי לשבור את הכלים - סיפורו של שינוי מתוכנן בקיבוץ אחד
  בלי לשבור את הכלים - סיפורו של שינוי מתוכנן בקיבוץ אחד
  משה שוורץ וראובן נאור
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  2000
מחיר  ₪ 40
תקציר  הספר מביא את השתלשלות תהליך השינוי של קיבוץ "כרמלית" (שם עט לקיבוץ אמיתי, חי ותוסס) שעבר בעשור האחרון שינויים מפליגים באורחות חייו, בלי לשבור את הכלים. השינויים כללו הפרטת תקציבים, הפיכת ענפים למרכזי רווח ואחריות, הרשאה לעבוד מחוץ לקיבוץ והכנסת דיפרנציאציה בתגמול על עבודה.

הסיפור על "כרמלית" מבליט את ייחודו של הקיבוץ, והוא מתאר כיצד הצליחה האליטה הכלכלית ועמה כלל החברים בקיבוץ, להתגבר על המשבר ולהנהיג תגמול דיפרנציאלי בלי למוטט את ההסכמה הכללית.
העתקת קישור