ENGLISH
מחנה משותף - קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880 - 1941
  מחנה משותף - קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880 - 1941
  יונתן דקל-חן
נושא  כלכלה
שנת הוצאה  2008
מחיר  ₪ 60
תקציר  המפגש בין החקלאות היהודית בבריה"מ, המממנים היהודים בארה"ב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה חושף את המניעים האידיאולוגיים של החקלאות המשותפת ואת חיי היום-יום במושבות יהודיות, בעיקר בבריה"מ. הספר עוסק במורשת האידיאולוגית הזו ובביצועה הלכה למעשה בבריה"מ ובמקומות אחרים, בין מלחמות העולם, משלהי המאה הי"ט ועד הקמת מדינת ישראל. חלקו השני של הספר חושף את תולדותיה המאלפים של החקלאות היהודית בארבע יבשות ונעזר בשפע התיעוד שנפתח לקהל החוקרים בארכיוני בריה"מ לאחר התפרקותה וחושף תיעוד ופרטים שלא נודעו קודם.
הספר יצא בשיתוף עם הוצאת מאגנס.
העתקת קישור