ENGLISH
על עצמנו - זוכרים, מספרים, יוצרים
  על עצמנו - זוכרים, מספרים, יוצרים
  בוגרי תנועת "איחוד הבונים" (איחוד הנוער החלוצי: דרור, גרודוניה, החלוץ-תחזקנה) מארגנטינה
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  2007
מחיר  ₪ 50
תקציר  בוגרי תנועת "איחוד הבונים" הותיקים מארגנטינה לקחו על עצמם משימה לא פשוטה ושאפתנית למדי: להחיות חוויות מתקופת החברות בתנועת נוער חלוצית בגולה ומההתנסות של הגשמת חלום ההתיישבות והחיים בארץ.
במשימה זאת לא חטאו באיסוף סתמי של צ'יזבטים ידועים לעייפה אלא, להבדיל רצו לראות את התמונה כאנשים מבוגרים מאוד בפרספקטיבה של חמישים שנה ויותר. האם זה ייתכן? מתברר שכן. באמצעות אנתולוגיה של סיפורים, המתבססים ברובם על פרקי חיים ועל הלקח שניתן להפיק בראייה מפוכחת ובלתי משוחדת, ועם אוסף נדיר של צילומים, המאיר קטעים מהדרך הארוכה שבה הלכו, הם מצליחים לצייר לפנינו פסיפס מלא יופי, חן נעורים וזיכרון חי מהבית ומהקן בארגנטינה ועד להתמודדות עם המתוק והמר שבארץ.
ספר זה יוצא לאור כיחידה נפרדת אך במצורף לספר המחקר ההיסטורי של ד"ר שלמה בר-גיל, "נעורים - חזון ומציאות", על תנועת הנוער "איחוד הבונים" בארגנטינה.
העתקת קישור