ENGLISH
נעורים - חזון ומציאות: מדרור וגורדוניה ועד איחוד הבונים בארגנטינה 1934 - 1973
  נעורים - חזון ומציאות: מדרור וגורדוניה ועד איחוד הבונים בארגנטינה 1934 - 1973
  שלמה בר-גיל
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  2007
מחיר  ₪ 50
תקציר  שנות פעילותה של "התנועה", 1934 - 1973, הן גם שנות נעוריהם היפות והבלתי נשכחות של חניכיה ובוגריה בארגנטינה ובשאר מדינות אמריקה הלטינית. "התנועה", הלוא היא: דרור, גורדוניה-מכבי הצעיר, החלוץ תחזקנה, איחוד הנוער החלוצי ואיחוד הבונים, השאירה חותם בל יימחה בלב כל חבריה, ובחלוף השנים הלכה והתחזקה ההכרה שאין להשאיר את חוויית החיים המעצבת הזאת לזיכרון האישי בלבד ויש להנחילה גם לכלל ולידיעת הדורות הבאים.
כ-6000 חניכים עברו דרך "התנועה". למען רבים מהם שלא הגיעו למעמד של עולים, ולמען 1250 החניכים שעלו וחיים היום בערים השונות בישראל ובקיבוצים מפלסים, ניר עם, אור הנר וחצרים, הכתיבה ההיסטורית הופכת לחובה היסטורית של ממש.
העתקת קישור