ENGLISH
חוסן הקהילה - הון חברתי בקיבוץ
  חוסן הקהילה - הון חברתי בקיבוץ
  אברהם פווין
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  2006
מחיר  ₪ 50
תקציר  במחצית השנייה של שנות ה-80 עברה התנועה הקיבוצית זעזועים כלכליים ומורליים, אשר השרו בקרב חבריה תחושה של נפילה. הקיבוצים אינם בודדים במשבר. זה שנים נמצאים מרבית יישובי הפריפריה, בעיקר הכפרית, במשבר חמור עד כדי איום על יכולת הקיום של חלק מהם. המחקר המוצג בספר מפתח כלי להערכת יכולתם של יישובים קיבוציים להיחלץ מן המשבר שבו הם נתונים, ובאופן כללי יותר, לאתר את הפוטנציאל לפיתוחם, כפונקציה של נכונות חבריהם לשתף פעולה ולתרום לקידום האינטרסים הכלליים והמשותפים.
העתקת קישור