ENGLISH
החצר הסגורה - סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ
  החצר הסגורה - סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ
  אפרת שהם
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  2006
מחיר  ₪ 40
תקציר  האידיאולוגיה השוויונית המוצהרת של מוסדות הקיבוץ והעדר מערכת פיקוח אמיתית על חומרים ותשלומים יצרו שורה ארוכה של מעשים "חדשניים" שנקטו חברים שונים בקיבוצים. מקצת המעשים מוגדרים כסטייה מחוקי הקיבוץ ומקצתם הם עברות רכוש לכל דבר: העלמת הכנסות, גניבה ומכירה של ציוד חקלאי ועד מעילה בכספי הקיבוץ. הספר בוחן האם ההתייחסות להתנהגות פלילית בקיבוץ היא כאל התנהגות נדירה משקפת מיתוס רב שנים, או שמא היא מציאות החברתית איתנה. החצר הסגורה נפתחת איפוא לקורא ומספקת הזדמנות ראשונה לבחון את היבטיה של מציאות אשר עד כה לא זכתה לאור הזרקורים ונחשפה למעטים בלבד.
הספר יצא לאור בשיתוף המכללה האקדמית אשקלון
העתקת קישור