ENGLISH
זרמים במחשבה האירופית במאה העשרים בהשפעתם על היהדות והתנועה הציונית
  זרמים במחשבה האירופית במאה העשרים בהשפעתם על היהדות והתנועה הציונית
  חיים זליגמן ויעקב גורן (עורכים)
נושא  מדעי הרוח - מחקרים
שנת הוצאה  2006
מחיר  ₪ 40
תקציר  השפעת זרמי המחשבה האירופיים על היהדות המודרנית ידועה פחות מאשר השפעתם על אישים יחידים. כותבי קורותיה של התנועה הציונית לא תמיד האירו פן זה, והספר מבקש להצביע על התפקיד המרכזי שמילאו זרמי מחשבה אלה בגיבוש התודעה הציונית בקרב דור הצעירים שהקימו את התנועה.
זהו הקובץ השלישי לעורכי הספר, ואף כי מאמרים אחדים בו נכתבו בראשית המאה העשרים (ורואים אור לראשונה בעברית) מפתיע עד כמה הם אקטואליים ומשקפים גם בעיות שהתנועה הציונית ומדינת ישראל מתחבטות בהן גם היום.
העתקת קישור