ENGLISH
אנרכיסטים יהודים - קובץ ב'
  אנרכיסטים יהודים - קובץ ב'
  חיים זליגמן ויעקב גורן (עריכה ותרגום)
נושא  מדעי הרוח - מחקרים
שנת הוצאה  2005
מחיר  ₪ 35
תקציר  קובץ זה, כקודמו, מתמקד בהגותם של אנרכיסטים יהודים ובתרומתם למחשבה האנרכיסטית ומרחיב את המבחר שהוגש בקובץ הראשון. לצד אישים כלזר, לנדאואר ומיהזם נוספו הוגים בולטים שרעיונותיהם העשירו את המחשבה האנרכיסטית במאה העשרים. אמה גולדמן, אלכסנדר ברקמן, פול גודמן ומורי בוקשין הם מן הבולטים שבהם. כולם יהודים. כתבים אחדים שלהם תורגמו במיוחד לקובץ זה.

העתקת קישור