ENGLISH
שורשים במזרח – קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בקהילות ספרד והאיסלאם. (כרכים ג' ד' ה')
  שורשים במזרח – קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בקהילות ספרד והאיסלאם. (כרכים ג' ד' ה')
  יצחק גרשון (עורך)
נושא  סדרות
שנת הוצאה  2002
מחיר  ₪ 40
תקציר  סדרה בת חמישה קבצים (הקובץ האחרון יצא ב- 2002) המאירה נושאים שונים היסטוריים ותרבותיים הקשורים לקהילות ספרד והאיסלאם. הסדרה יוצאת בשיתוף המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך והתרבות בירושלים.
העתקת קישור