ENGLISH
שורשים – קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה (כרכים ח' ט' י')
  שורשים – קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה (כרכים ח' ט' י')
  ברוך כנרי (עורך)
נושא  סדרות
שנת הוצאה  1997
מחיר  ₪ 55
תקציר  סדרה בת 10 קבצים שיצאה לאור עד שנת 1997. כל קובץ הביא מאמרים של מיטב ההיסטוריונים והחוקרים על סוגיות ופרשיות היסטוריות הקשורות בתולדות הקיבוץ ותנועת העבודה.
העתקת קישור