ENGLISH
קהילות שיתוף בעולם (4 חוברות, בשיתוף שולחן הקומונות הבינלאומי)
  קהילות שיתוף בעולם (4 חוברות, בשיתוף שולחן הקומונות הבינלאומי)
  אליהו רגב (עורך)
נושא  סדרות
שנת הוצאה  2003
מחיר  ₪ 15
תקציר  סדרה של ארבע חוברות המביאות מידע עדכני על קומונות ברחבי העולם. הסדרה יצאה בשיתוף שולחן הקומונות הבינלאומי והופיעו בה החוברות האלה:
1. קומונות ביבשת אמריקה
2. קומונות באירופה
3. קומונות באסיה ובאוקיאניה
4. קהילות שיכון שיתופי, קהילות אקולוגיות, קהילות מטבע וקהילות קואופרטיביות
העתקת קישור