ENGLISH
התנועה הקיבוצית – מידע ומספרים – שנתון (1998 – 2004 , כל שנה)
  התנועה הקיבוצית – מידע ומספרים – שנתון (1998 – 2004 , כל שנה)
  אברהם פווין
נושא  סדרות
שנת הוצאה  2004
מחיר  ₪ 32
תקציר  סדרת שנתונים המביאה נתונים מעודכנים על התנועה הקיבוצית: אוכלוסייה, השכלה, תעסוקה, תעשייה וחקלאות וגם נתונים על פריסת השינויים בקיבוצים . השנתון הראשון יצא בשנת 1993.
העתקת קישור