ENGLISH
חסר לי צחוקם של ילדים - קיבוץ 2000 בעיני חבריו
  חסר לי צחוקם של ילדים - קיבוץ 2000 בעיני חבריו
  אלי אברהמי
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  2002
מחיר  ₪ 40
תקציר  כחמישים חברות וחברים בעשרה קיבוצים שונים משוחחים עם המחבר על תהליכי השינוי השוטפים את קיבוציהם ועל השפעתם עליהם כפרטים, על היחסים הבין-אישיים, על מעמדם בקיבוץ ועל תפיסתם את הקיבוץ.

החברים מספרים מה הן ציפיותיהם, תקוותיהם וחרדותיהם, ממה התאכזבו ומה השתנה לטובה ברשות היחיד ובקהילתם – קיבוצם. עיקרו של הספר הוא דיווח על דברי החברים, דברים שנותחו ומוינו והושמו כל אחד במסגרת תיאורטית המסבירה את התופעות שהצטיירו בראיונות.
העתקת קישור