ENGLISH
הקבוצה - מחקר סוציולוגי על היישוב הקיבוצי בארץ-ישראל (מהדורה חדשה) - אזל!
  הקבוצה - מחקר סוציולוגי על היישוב הקיבוצי בארץ-ישראל (מהדורה חדשה) - אזל!
  זיגפריד לנדסהוט
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  2000
תקציר  מהדורה מצולמת של ספר שיצא לאור לפני 64 שנה והוסיף לו מבוא עכשווי פרופ' גדעון קרסל. הספר הוא המחקר החברתי הכולל הראשון על התנועה הקיבוצית, והוא מן החשובים שנכתבו מאז ועד היום.

השיטה המכלילה שעל-פיה נכתב הספר אולי התיישנה בפרטים, אך היא אקטואלית עתה מאי פעם בכל מה ששייך להבנת האורגניזם הזה ששמו התנועה הקיבוצית.

המחקר משקיף על מלוא רוחבה של התנועה הקיבוצית, מסביר את התפתחותה ועומד על התנאים הפנימיים שיקבעו את המשך קיומה או את נפילתה האפשרית בהקשר הרחב ביותר.
העתקת קישור