ENGLISH
מרים ברץ - דיוקנה של חלוצה
  מרים ברץ - דיוקנה של חלוצה
  סמדר סיני
נושא  ביוגרפיות
שנת הוצאה  2002
תקציר  הספר אזל!!!!

סיפור חייה של מרים ברץ בא לחשוף ולגלות את קולן הבלתי נשמע של הנשים במציאות הפוליטית והתרבותית של תקופת היישוב ואחריה.

מחברת הספר בוחנת את התפיסה המגדרית של חברי דגניה בראשית ימיה. מה הייתה תפיסת שוויון הנשים בקבוצה וכיצד בא לידי ביטוי השוויון המגדרי בתעסוקה, בסטטוס הכלכלי וביחסים בין המינים. מרים ברץ – אישה עברייה ראשונה בפרדסי פתח תקוה, האם הראשונה בדגניה ומקימת ענף הרפת הראשון בתנועה הקיבוצית, וגם אם לשבעה בנים ובנות הוא סיפור של חלוצה אמיתית.

הספר הוא ראשון בסדרה חדשה על מגדר וקיבוץ.
העתקת קישור